Interpretació artistica sobre els paisatges deteriorats per la maquinària de l'anomenat progrés. Aquest procés d'invasió de l'espai natural per l'espai artificial genera, aquí i allà, uns relleus inesperats, que com a "noves tectòniques" són indicadors de la transformació inminent  del paisatge natural. És el "quart paisatge", pústules que són símptoma de malalties més greus. 
An artistic interpretation of some landscapes deteriorated by the machinery of progress. This process of invasion of natural space by artificial space generates, here and there, some unexpected reliefs, which, like "new tectonics", are indicators of the imminent transformation of the natural landscape. This is the "fourth landscape", pustules that are a symptom of more serious problems. 
Back to Top