“Oblidats” neix a  finals del 2014 quan començo a recollir objectes trobats pels boscos propers i a fotografiar-los. Primer es van poder veure com a 20 fotos emmarcades. Després, 22 imatges van ser instal·lades damunt d’un palet de fusta abandonades  a l’aire lliure formant un mosaic. Van ser-hi entre el 20 de març de 2016 i el 20 de març de 2017. Vaig decidir que les fotografies havien de patir també l’oblit, tancant així el cercle conceptual on la imatge esdevé objecte i no solament representació de l’objecte. Així va néixer "Oblidats 365". L'obra ens vol fer reflexionar sobre l'atzar, la pobresa i la caducitat. 
Una segona i tercera versions van estar exposades als elements entre l'1 de gener del 2020 i l'1 de gener del 2021. Per això reben el subtítol de 'Pandèmica'

++++
"Oblidats" was born at the end of 2014 when I started to collect objects found in the surrounding woods and photograph them. First, 20 framed photos were exhibited. Then, 22 images were installed on a wooden pallet in the open air to form a mosaic. They were there between March 20, 2016, and March 20, 2017. I decided that the photographs should also suffer oblivion, thus closing the conceptual circle where the image becomes an object and not just a representation of the object. This is how "Oblidats 365" was born. The work makes us reflect on fate, poverty and expiration.  
Second and third versions were released between 1 January 2020 and 1 January 2021 in similar conditions. This is why they are subtitled 'Pandemic'.

Back to Top