“Oblidats” neix a  finals del 2014 quan començo a recollir objectes trobats pels boscos propers i a fotografiar-los. Primer es van poder veure com a 20 fotos emmarcades. Després, 22 imatges van ser instal·lades damunt d’un palet de fusta a l’aire lliure formant un mosaic. Vaig decidir que les fotografies havien de patir també l’oblit, tancant així el cercle conceptual on la imatge esdevé objecte i no solament representació de l’objecte. Així va néixer "Oblidats 365". L'obra ens vol fer reflexionar sobre l'atzar, la pobresa i la caducitat. (Una segona i tercera versions van estar exposades als elements entre l'1 de gener del 2020 i l'1 de gener del 2021. Per això reben el subtítol de 'Pandèmica')

++++
"Oblidats" was born at the end of 2014 when I started to collect objects found in the surrounding woods and to photograph them. First, 20 framed photos were exhibited. Then, 22 images were installed on a wooden pallet in the open air to form a mosaic. I decided that the photographs should also suffer oblivion, thus closing the conceptual circle where the image becomes an object and not just a representation of the object. This is how "Oblidats 365" was born. The work makes us reflect on fate, poverty and expiration.  (A second and third version were released between 1 January 2020 and 1 January 2021. This is why they are subtitled 'Pandemic').

Back to Top