Explicar històries, plantejar preguntes i generar inquietuds són els nusos de les fotografies de Joan Sorolla en els darrers anys.  Uns temps que l’han retornat a la fotografia analògica, a un cert conceptualisme i a la recerca històrica. Procura que cada imatge que publica tingui un significat per ella mateixa. Inevitablement però, aquestes fotografies s’acabaran associant amb altres, unes vegades en petites sèries o també formant-ne altres de més grans. Es defineix orgullosament com a un fotògraf amateur. No ser professional li dona llibertat. Defensa el rol social del fotògraf, vinculat a la seva comunitat, deixant testimoni del seu temps i de la seva realitat immediata, és a dir, veient, ara, com tot se n'està anant a la merda.
+++++
Telling stories, raising questions and generating concerns are the knots of Joan Sorolla's most recent work. A time that has brought him back to analogue photography, to some conceptualism and to historical research too. He tries to ensure that each image he publishes has a meaning of its own. Inevitably, these photographs will end up being associated with others, sometimes in small series, sometimes in larger series. He proudly defines himself as an amateur photographer. Not being a professional gives him freedom. He defends the social role of the photographer, linked to his community, bearing witness to his time and his immediate reality, that is watching how now everything is going to hell.


Back to Top