Vaig començar a ser fotògraf el dia que, encara adolescent, el meu pare em va ensenyar a disparar la seva Pentacon del 1956. Va ser màgic! La meva evolució m'ha portat des del backstage dels concerts de rock fins a deixar fotografies fine-art sota el sol, la pluja, el glaç i el vent conceptualment abandonades durant tot un any sencer. He fet fotos boniques i altres que fan por, però el que m'ha acabat definint és que m'agrada explicar històries, plantejar preguntes, generar inquietuds i visualitzar conceptes. La fotografia (també) és una cosa mental.

I started being a photographer on the day that, still a teenager, my father taught me to shot his 1956 Pentacon. It was magical! My evolution has taken me from the backstage of rock concerts until conceptually abandoning some fine-art photographs under the sun, the rain, the ice and the wind for a whole year. I have made beautiful photos and others that are scary, but what has ended up defining me is that I like to tell stories, raise questions, generate concerns and visualize concepts. Photography is (also) a mental thing.
Back to Top