T"The Dead Deer" on the wall of Aperture Gallery, NYC

"The Dead Deer" al mur de l'Aperture Gallery, NYC. Primavera 2019

Joan Sorolla va néixer a Terrassa (Vallès Occidental). Va cursar el Grau en Magisteri a  l'UAB, la Llicenciatura en Història de l’Art per la UB i  el Màster en Disseny i Desenvolupament de Sistemes Interactius Multimèdia per la UPC. 
Va començar a treballar professionalment a la fotografia a la revista “POPULAR 1″, com a reporter gràfic en l’àmbit dels concerts de rock i de retrats en entrevistes a músics entre 1980-82. D’aquesta època són també les col·laboracions esporàdiques a “Sal Común” “Rock de Lux” i “Interviú”. Després d'aquest primer període centra , posteriorment, la seva tasca professional en la docència de la Història de l’Art sense abandonar l’àmbit fotogràfic, ja des d'un vessant totalment amateur. 
A partir de 2010, reemprèn el seu treball fotogràfic més  intensament, cosa que inclou la realització d'exposicions  i l'autoedició de  llibres de foto i text.

La seva recent ACTIVITAT fotogràfica ha estat la següent:
- OPEN PANORAMIC 2022. "El Quart Paiasatge". Finalista a la convocatòria. Granollers/ Barcelona, Novembre 2022.
- WB. WALTER BENJAMIN A LA (SEVA) FRONTERA. Sala Walter Benjamin (Portbou). 2- 10 juliol 2022. Exposició fotogràfica individual. 
- Donació d'una col·lecció d'imatges a l'Observatori del Paisatge de Catalunya on es mostren diferents transformacions, alteracions i cicatrius en el territori català. Aquestes imatges podran veure's al web www.catpaisatge.net on hi restaran sota llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartitIgual (CC BY-NC-SA)
- FINEART IGUALADA. Participació en la 10a edició del festival amb el projecte "Integracions invisbles" dins el treball col·lectiu "Nit de pedra seca", comissariat per Ricard Espelt (CoponsInLoft). Març de 2022
- Cofundador de LA ROCA CÀMERA CLUB, grup fotogràfic amateur amb vocació de proximitat. La Roca del Vallès, 2021.
- WB. WALTER BENJAMIN A LA (SEVA) FRONTERA. Un llibre de foto i text sobre el darrer dia de la vida de Walter Benjamin. Autopublicació. ISBN: 9 788409 298495. Abril 2021.
- QUOTIDIANS. Espronceda Center for Arts & Culture (Barcelona). Exposició col·lectiva del grup d'artistes CUKS centrada en la visió artística de la quotidianeïtat. Novembre - desembre 2019.
- FESTIVAL OFF 2019 PERPIGNAN. Participació amb una selecció de 15 imatges de la sèrie "Passejant el gos. Un tribut a Keith Arnatt". 31 agost- 14 setembre (Perpinyà)
PHMUSEUM 2019 MOBILE PHOTO PRIZE. 3r Premi en la categoria "Documentary". Organitzat pel Photographic Museum of Humanity, GUP Magazine i SpazioLabo' Photography. 
Inclusió al llibre "THE BEST OF LENSCULTURE VOL. 3" on es mostren imatges de 165 fotògrafs internacionals.
- BEYOND BOUNDARIES: LENSCULTURE DISCOVERIES IN CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY. Aperture Gallery (New York City). Exposició col·lectiva. Participació com a guanyador dels Visual Storytelling Awards 2019. 25 Abril - 2 Maig 2019 (Veure imatge superior)
- FESTIMATGE. XIVa edició. Festival fotogràfic (Calella, Catalunya). Presentació en públic de les 50 còpies analògiques que configuren el projecte de llibre "PASSEJANT EL GOS. UN TRIBUT A KEITH ARNATT". Abril 2019.
LENSCULTURE VISUAL STORYTELLING AWARDS 2019, Guanyador en la categoria Documental. Organitzat per LensCulture. February 2019
- OBLIDATS. Exposició individual. Desembre 2018- Gener 2019. Espai Tangram (Barcelona)
- VISCA PER LA LLIBERTAT. Exposició col·lectiva.. Setembre-Octubre 2018. Perpinyà (Perpignan)
- Publicació del llibre de fotos «PASSEJANT EL GOS. UN TRIBUT A KEITH ARNATT». 50 retrats de persones i gossos realitzats analògicament. Juny 2018
- TRAMUNTANART 2018. Col·lectiva. Juny 2018. 
- BONAVENTURA MIRALPEIX I FLORA ALSINA: DOS ROQUEROLS OBLIDATS. 18 gener 2018 – 18 febrer 2018. Exposició individual. Centre de Formació Permanent Tres Roques (Mataró)
- 10 ANS DEJÀ, 10 ANS D'EXPOS.... Exposició col·lectiva. 1 Juliol 2017-30 agost 2017. Médiatèque Ludovic Massé. (Céret)
- MEZCLUMART. Exposició col·lectiva. 30 maig 2017- 29 Juliol 2017. Sala Idoni (Barcelona)
- BACUS. Octubre 2016-Gener 2017. Restaurant La República de Santa Agnès (La Roca del Vallès. Barcelona)
- «L'expedient Miralpeix-Alsina». Realització i autoedició del llibre de fotografia i text . ISBN: 978-84-617-4402-2
- LES SIMETRIES DE L'HORROR. Exposició individual. Fotografies del camp de concentració de Sachsenhausen (Alemanya). Llibreria La Gralla (Granollers). Del 9 de febrer al 5 de març de 2016.
- LES SIMETRIES DE L'HORROR. Exposició individual. Fotografies del camp de concentració de Sachsenhausen (Alemanya). Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró). Desembre 2015.
- COLERART 2015. Exposició col·lectiva. Colera, Catalunya. Juny 2015. Col·lecció de set díptics (14 fotografies) amb la temàtica de la vinya.
- JORDI MASÓ: "ARS BREVIS". Maig 2015. Fotografia per al nou CD de  microtemes clàssics tocats per aquest pianista català.
- DURBAN: "EL CABARET DE LAS FLORES". Gener 2015. Fotografia per al nou CD d'aquest cantant folk.
- LES SYMÉTRIES DE L'HORREUR. Exposició individual. Fotografies del camp de concentració de Sachsenhausen (Alemanya). Médiatèque Ludovic Massé. Céret (França). 31/1 - 25/2/2015
- Realització de les fotografies interiors i de portada per al catàleg de la mostra d'art Tramuntanart 2014 (El Port de la Selva)
- TRAMUNTANART 2014. Exposició col·lectiva. Juny 2014. El Port de la Selva.
- Foto fixa al curtmetratge històric “DE LANCIANUS A LLANÇÀ”, dirigit per Jaume Simón i Argemir. Hivern 2013-2014
- Foto fixa per al videoclip “Best fit” del grup alemany YELLOWKNIFE amb producció alemanya a càrrec d’ICONOGRAPHIC.http://www.youtube.com/watch?v=E4e6z1UH77k. 2013
- LLUMS I ATZAR. Tangram Espai Polièdric (Sarrià, Barcelona). Del 5 d’octubre al 8 de novembre de 2013.
- TRAMUNTANART 2013. Exposició col·lectiva. Juny 2013. El Port de la Selva.
- Primer Premi en el 9è Concurs de Fotografia  MEMORIAL JOAN SOLEY en categoría “Paisatge i muntanya”. Maig 2013
- Realització del llibre en format paper BONAVENTURA MIRALPEIX: UN ROQUEROL OBLIDAT. 6 de març de 2013. Edició limitada a 30 exemplars.
- BONAVENTURA MIRALPEIX I FLORA ALSINA: DOS ROQUEROLS OBLIDATS. Exposició individual.  Del 6 de març al 5 d’abril de 2013. Centre Cultural de La Roca del Vallès.
- L’APARADOR. Exposició individual.  Inaugurada el 2 de febrer de 2013. Galeria Espai Garum (Lliçà d’Amunt). Instal·lació fotogràfica
- Realització de l’eBook: A MAN INTO THE DARK FOREST. En anglès. Publicat a Lulu.com el 6/12/12.
- BONAVENTURA MIRALPEIX I FLORA ALSINA: DOS ROQUEROLS OBLIDATS. Exposició individual.  Inaugurada el 8 de juliol de 2012. “X Biennal d’Olot. Mostra Internacional de Fotografia”, subseu de Castellfollit de la Roca.
- VISIONS. Exposició individual.  Inaugurada el 21 d’abril de 2012. Sala d’exposicions “Cervesa sobre Tot”. Granollers.
 
Joan Sorolla was born in Terrassa (Catalonia). He studied a Teaching Degree at the UAB, a Bachelor's Degree in Art History at the UB and a Master's Degree in Design and Development of Interactive Multimedia Systems at the UPC.
He started working professionally in photography in the magazine "POPULAR 1″, as a photojournalist in the field of rock concerts and portraits in interviews to musicians between 1980-82. From this period there were also sporadic collaborations in "Sal Común", "Rock de Lux" and “Interviú" magazines. After this first period, he later focused his professional work on teaching Art History, without abandoning photography, now from a totally amateur perspective.  
Since 2010, he has resumed his photographic work more intensely, which has included holding exhibitions and self-publishing photo-text books.


His recent ACTIVITY is as follows:
- OPEN PANORAMIC 2022. "The fourth landscape". Finalist. Granollers/ Barcelona, November 2022.
- WB. WALTER BENJAMIN A LA (SEVA) FRONTERA (Walter Benjamin at (his) border). Walter Benjamin Hall (Portbou, Catalonia). July 2022. Solo photographic exhibition
- Donation of a collection of images to the OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA (Observatory of the Landscape of Catalonia) showing different transformations, alterations and scars in the Catalan territory. These images can be seen soon on the web www.catpaisatge.net where they will remain under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License (CC BY-NC-SA)
- FINEART IGUALADA. Participation in the 10th edition of the festival with the project "Integracions invisbles" as part of the collective work "Nit de pedra seca", commissioned by Ricard Espelt (CoponsInLoft). March 2022
Co-founder of LA ROCA CÀMERA CLUB, an amateur photographic group with a local vocation. La Roca del Vallès, 2021.
WB. WALTER BENJAMIN AT (HIS) BORDER. A photo-text book about the last day of Walter Benjamin's life. Self-publishing. ISBN: 9 788409 298495. April 2021. (English texts reviewed by Willson Cummer)
- QUOTIDIANS. Espronceda Center for Arts & Culture (Barcelona). Group exhibition of CUKS artists collective focused on the artistic vision of everyday life. November - December 2019.
- FESTIVAL OFF 2019. Perpignan. A selection of 15 images from the "Passejant el gos. Un tribut a Keith Arnatt" series. Coworking & Coffee Hotel Mondial. From August 31 to September 14 2019
PHMUSEUM 2019 MOBILE PHOTO PRIZE. 3r Prize in the "Documentary" category. Hold by the Photographic Museum of Humanity, GUP Magazine and SpazioLabo' Photography. 
- Included in the book "THE BEST OF LENSCULTURE VOL. 3" shows images of 165 international photographers.
- BEYOND BOUNDARIES: LENSCULTURE DISCOVERIES IN CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY. Aperture Gallery (New York City). Group exhibition. Participation as a winner of the Visual Storytelling Awards 2019. April 25 to May 2, 2019​​​​​​​ (See the image on top)
FESTIMATGE. XIV edition of this Photography Festival (Calella, Catalonia). The first public exhibition of the 50 analogue copies of the "WALKING THE DOG. A TRIBUTE TO KEITH ARNATT" series. April 2019.
LENSCULTURE VISUAL STORYTELLING AWARDS 2019, Winner, Documentary. Hold by LensCulture
- OBLIDATS. Solo exhibition. December 2018- January 2019. Espai Tangram (Barcelona)
- VISCA PER LA LLIBERTAT. Group exhibition. September-October 2018. Perpinyà (Perpignan)
- WALKING THE DOG. A TRIBUTE TO KEITH ARNATT. Book with 50 portraits of people with their dogs. Film photography. 
- TRAMUNTANART 2018. June 2018. Group exhibition. The wind as a subject. (El Port de la Selva)
- BONAVENTURA MIRALPEIX AND FLORA ALSINA: DOS ROQUEROLS OBLIDATS. Solo exhibition. January- February 2018. Centre Tres Roques (Mataró)
- 10 ANS DEJÀ, 10 ANS D'EXPOS... July-August 2017. Collective exhibition. (Céret)
- MEZCLUMART. May-July 2017. Group exhibition. Sala Idoni (Barcelona).
- BACUS. Solo exhibition. Since October 2016. Photographic exhibition about vineyards. Restaurant La República de Santa Agnès (La Roca del Vallès)
- THE SYMMETRIES OF HORROR. Solo exhibition. Photographies of Sachsenhausen concentration camp (Germany). December 2015. Pompeu Fabra Library (Mataró). 
 
- COLERART 2015.  June 2015. Wine as a subject. Collection of seven diptychs (14 photographs) about vineyards. Collective exhibition. (Colera)
 
- JORDI MASÓ: "ARS BREVIS". May 2015. Photography for the new CD with 60 micro classic songs played by this Catalan pianist.
 
- DURBAN: "EL CABARET DE LAS FLORES".  January 2015. Photography for the new CD  of this Catalan folk singer.
 
- LES SYMÉTRIES DE L'HORREUR. Solo exhibition. Photographies of Sachsenhausen concentration camp (Germany). Januaty-February 2015. Médiatèque Ludovic Massé. (Céret)
 
- Inside and cover photographies for TRAMUNTANART 2014 catalogue (El Port de la Selva)
 
- TRAMUNTANART 2014. June 2014. Group exhibition. (El Port de la Selva)
 
- Still photo in the historical film “DE LANCIANUS A LLANÇÀ” directed by Jaume Simon i Argemir. Winter 2013-2014
 
- Still photo in the video clip “BEST FIT” for the german group YELLOWKNIFE through ICONOGRAPHIC production.  http://www.youtube.com/watch?v=E4e6z1UH77k. 2013
 
- LLUMS I ATZAR. Solo exhibition. Exhibition at “Espai Poliedric Tangram”. From October 5 to November 8, 2013. (Barcelona)
 
- TRAMUNTANART 2013. Group exhibition. June 2013. (El Port de la Selva) 
 
- First Prize in the 9th PHOTOGRAPHY CONTEST / MEMORIAL JOAN SOLEY in the category “Landscape and mountains”. May 2013
 
- BONAVENTURA MIRALPEIx: UN ROQUEROL OBLIDAT . Book Making. March 6, 2013. Limited edition of 30 copies.
 
- BONAVENTURA MIRALPEIX AND FLORA ALSINA: DOS ROQUEROLS OBLIDATS. Solo exhibition. Inaugurated on March 6 to April 5, 2013. Centre Cultural. (La Roca del Vallès)
 
- L’APARADOR (The Hutch). Solo exhibition. Photographic installation.  Inaugurated on February 2, 2013. Espai Garum Gallery. (Lliçà d’Amunt)
 
- A MAN INTO THE DARK FOREST. Ebook. In English. Published on Lulu.com on 06/12/12.
 
- BONAVENTURA MIRALPEIX AND FLORA ALSINA: DOS ROQUEROLS OBLIDATS. Inaugurated on July 8, 2012. “X Biennial of Olot. International Photo Show”, co-host  (Castellfollit de la Roca).
 
- VISIONS. Solo exhibition. ​​​​​​​Inaugurated on April 21, 2012. Showroom “Cervesa sobre Tot”. (Granollers)
Back to Top