Aquest és el meu darrer llibre. "WB. Walter Benjamin a la (seva) frontera" (2021) bé que podria titular-se "L’últim dia de Walter Benjamin". En aquest llibre de foto i text, l’autor recorre físicament la suposada ruta transpirinenca que Benjamin va realitzar el seu darrer dia de vida. Ho documenta amb fotografies realitzades sobre el terreny -just 80 anys després que ho fes el pensador alemany - i amb textos, tant de Benjamin com del propi autor. Textos en català, espanyol i anglès. 
(Venda sota demanda) 
+++++ WANT A COPY?  +++++
This is my latest book. "WB. Walter Benjamin on (his) border" (2021) may well be called "The Last Day of Walter Benjamin". In this photo-text book, the author physically travels the supposed trans-Pyrenean route that Benjamin took on his last day. He documents this with photographs taken on the ground - just 80 years after the German thinker did so - and with texts by both Benjamin and the author himself. Texts in Catalan, English and Spanish. 
(On sale on demand)


La gènesi del projecte rau en el fet que l'any 2018 va fer deu anys de la mort de l'artista conceptual galès Keith Arnatt i el 2019 en va fer 40 de la sèrie fotogràfica «Walking the Dog». Les imatges que vaig realitzar tenien les mateixes característiques formals que les d'Arnatt. La meva proposta era una «adopció», una versió del seu treball diferent pel context, pels protagonistes i, òbviament, per la mirada de l'autor. 
(Edició de 75 exemplars. Exhaurida)
+++++
The genesis of the project lies in the ten years since the death of Welsh conceptual artist Keith Arnatt in 2018 and the 40th anniversary of the photographic series “Walking the Dog” in 2019. The images I took had the same formal characteristics as those of Arnatt's. My proposal was an “adoption,” a different version of his work by context, by the protagonists, and obviously by the author’s gaze. 
(Edition of 75 copies. Sold out)
Després de mesos de recerca, el professor i fotògraf Joan Sorolla treu a la llum aquest conjunt de documents gràfics a través dels quals coneixerem el cas d'aquests personatges oblidats.  Tots dos tenen en comú haver nascut a la vila de La Roca del vallès i haver-se mogut al límit d'allò que coneixem com a "realitat". D'aquí va sorgir l'interès de l'autor per esbrinar sobre les vides de Bonaventura Miralpeix i de Flora Alsina i de fer públiques les seves circumstàncies. 
(Edició en paper exhaurida. Disponible versió en ebook en anglès a Lulu)
+++++
After many months of research, the professor and photographer Joan Sorolla brings to light this set of graphic documents through which we will know the case of these forgotten characters. Both have in common that they were born in the town of La Roca del Vallès (Catalonia) and have moved to the limit of what we know as "reality". Hence the author's interest in finding out about the lives of Bonaventura Miralpeix and Flora Alsina and making their circumstances public. 
(Paper edition sold out. English ebook version available at Lulu)

Back to Top