El Faaborgmuseum (Fiònia, Dinamarca) és una petita joia. Ubicat a la ciutat que porta el seu nom, acull principalment les obres de l'anomenada "Colònia de Faaborg" un grup d'artistes que es vinculaven al territori, fugint de la vida urbana. La cadira Faaborg va ser dissenyada especialment per al museu per  Kaare Klimt el 1914. Un museu amable, a mesura humana, per gaudir-lo.
The Faaborgmuseum (Fynia, Denmark) is a small jewel. Located in the city that bears its name, it mainly houses the works of the so-called "Faaborg Colony", a group of artists who were linked to the territory, escaping from urban life. The Faaborg chair was specially designed for the museum by Kaare Klimt in 1914. A friendly museum, at a human measure, to be enjoyed.

Back to Top