Detall d'un camp d'aerogeneradors a l'Alta Segarra (Catalunya)
+++++
Detail of a wind turbine field in Alta Segarra (Catalonia)
Back to Top