"Bell com la trobada fortuïta, sobre una taula de dissecció d'una màquina de cosir i un paraigua" (Comte de Lautréamont. Les Chants de Maldoror. 1868-69
"Beautiful as the chance meeting on a dissecting-table of a sewing-machine and an umbrella" (Comte de Lautréamont. Les Chants de Maldoror. 1868-69
Back to Top