Imatge realitzada per a l'exposició "QUOTIDIANS" del col·lectiu d'artistes Cuks. La imatge fa referència a les sis dones i un home que composaven el grup en aquell moment.
Image made for the exhibition of the collective of artists Cuks entitled "QUOTIDIANS". The image refers to the six women and one man who were part of the group at the time.
Back to Top