Els Corrals del Cabassó són un bon exemple de construcció en pedra seca que es manté en un estat de conservació relativament bo. Il·luminats artificialment, la imatge guanya en volum.
The Corrals del Cabassó are a good example of dry stone construction that remains in a relatively good state of preservation. Artificially illuminated, the image gains in volume.
Back to Top