Es tracta d'una obra conceptual que pretén aprofundir en l'autoconeixement a partir de l'atzar, el pas del temps i el valor dels objectes "pobres". Està composta per 22 imatges fine-art que van estar sotmeses a les inclemències del temps durant 365 dies. Les fotografies van ser abandonades a l'aire lliure, de la mateixa manera que els objectes que s'hi representen havien estat llençats i abandonats al bosc, tancant-se així el cercle conceptual. Els objectes havien estat personalment rescatats del seu oblit per l'autor i fotografiats posteriorment.

This is a conceptual work that aims to deepen in self-knowledge through chance, the passage of time and the value of "poor" objects. It is composed of 22 fine-art images that were subjected to the inclement weather for 365 days. The photographs were abandoned outdoors in the same way that the objects represented were thrown and abandoned in the forest thus closing the conceptual circle. The objects had been personally rescued from oblivion by the author in the forests nearby La Roca del Vallès (Catalonia) and subsequently photographed.
Se trata de una obra conceptual que pretende profundizar en el autoconocimiento a partir del azar, el paso del tiempo y el valor de los objetos "pobres". Está compuesta por 22 imágenes fine-art que estuvieron sometidas a las inclemencias del tiempo durante 365 días. Las fotografías fueron abandonadas al aire libre del mismo modo que los objetos que representan habían sido tirados y abandonados en el bosque, cerrandose así el círculo conceptual. Los objetos habían sido personalmente rescatados de su olvido por el autor y fotografiados posteriormente.

Impressió digital amb tintes pigmentades sobre paper Hahnemühle Photo Rag 308. 109x103 cm. Còpia 1/7 (2016/17)

Digital printing with pigment inks on Hahnemühle Photo Rag 308 paper. 109x103 cm. Copy 1/7 (2016/17)

Impresión digital con tintas pigmentadas sobre papel Hahnemühle Photo Rag 308. 109x103 cm. Copia 1/7 (2016/17)

[ 950€ ]


Back to Top