PRÒXIMAMENT, EL PROJECTE "NOVES TECTÒNIQUES" AL 

j o a n   s o r o l l a
f o t o g r a f i e s