La muntanya del Mont al capvespre en blanc i negre . Imatge original analògicaj o a n   s o r o l l a
f o t o g r a f i e s