Les imatges que trobareu aquí no són ni les més boniques ni les més impactants de les que he fet. En aquesta selecció, que és la que em defineix ara mateix, cada imatge intenta explicar una història, plantejar un dubte o mostrar una preocupació. Això és el que em proposo compartir amb vosaltres..

+++++

The images you'll find here are neither the most beautiful nor the most shocking of those I've ever made.  In this selection, which is the one that defines me right now, every image tries to tell a story, raise a doubt or a show a concern.  This is what I intend to share with you.

+++++

Back to Top