La primavera del 2021 no mereix ser descrita en termes de color, com es fa normalment. És una primavera trista, pandèmica. La principal alegria és seguir vius, que ja és molt, però molts altres emmalalteixen o moren. He preferit descriure-la sarcàsticament. Tristament.

Spring of 2021 does not deserve to be described in terms of colour, as we use to do. It is a sad spring, a pandemic one. The main joy is to continue alive, which is already a lot, but many others get sick or die. I have preferred to describe it sarcastically. Sadly.
Back to Top