I want to make it very clear: I would rather see live animals than dead ones, but in 2019 I stumbled across many dead animals and took some pictures of them. I don’t know exactly why, but I did. It didn’t matter if I stayed at home, by the sea or in the Pyrenees, in Denmark or in Iceland. Every two or three weeks I found a dead animal at my feet. From now on, it's still a mystery - or maybe a coincidence - but I thought a lot about that presence of such unusual dead bodies. The only sure thing is that 2020 was the first year of a pandemic in a century. I need to post it to get rid of that weight.

Ho vull deixar ben clar: prefereixo veure animals vius que morts, però el 2019 vaig trobar-me casualment molts animals morts i vaig fer-ne algunes fotos. No sé exactament per què, però les vaig fer. Tant era que em quedés a casa, anés al costat del mar o als Pirineus, a Dinamarca o a Islàndia. Cada dues o tres setmanes trobava un animal mort als meus peus. Vist des d'ara, encara és un misteri -o potser una coincidència- però vaig pensar molt sobre aquesta presència inusual de tants cossos morts. L'única cosa segura és que el 2020 va ser el primer any de pandèmia en un segle. He de publicar-ho per alliberar-me d'aquest pes.
Back to Top