Impressió digital amb tintes pigmentades sobre paper Hahnemühle Photo Rag 308. Imatge de 38x58 cm en un full de 50x70 cm. (2015) Còpia 3/10 
Digital printing with pigment inks on Hahnemühle Photo Rag 308 paper. 38x58 cm image on a 50x70 cm sheet. (2015) Copy 3/10
Impresión digital con tintas pigmentadas sobre papel Hahnemühle Photo Rag 308. Imagen de 38x58 cm en una hoja de 50x70 cm. (2015) Copia 3/10
[400€]
Back to Top