El futur sempre és arriscat però se la veu decidida. Se'n sortirà

The future is always risky but she seems determined. She will move on.


Back to Top