Apropiació oportunista d'una obra embolicada de l'artista Marta Juvanteny Colell amb mànega groga --- www.martajuvantenycolell.com
Opportunistic appropriation of a wrapped work by the artist Marta Juvanteny Colell with a yellow hose --- www.martajuvantenycolell.com)​​​​​​
Back to Top