La desforestació és desoladora. No sabem en aquest cas si és a causa d'un incendi o de la pluja àcida però el cert és que aquest bosc sembla acabat. Globalment, els pulmons del planeta es van deteriorant aquí i allà.
Deforestation is a desolate feeling. We do not know, in this case, whether it is due to a fire or acid rain but the truth is that this forest is finished. Globally, the lungs of the planet are being deteriorated.
Back to Top