Vaig néixer el 1956 a Terrassa (Barcelona). Tinc estudis de Grau en Magisteri (UAB), Història de l’Art (UB) i Màster en Disseny i Desenvolupament de Sistemes Interactius Multimèdia (UPC).
Començo a treballar professionalment a la fotografia a la revista “POPULAR 1″, com a reporter gràfic en l’àmbit dels concerts de rock i retrats en entrevistes a músics entre 1980-82. D’aquesta època són les col·laboracions esporàdiques a “Sal Común” “Rock de Lux” i “Interviú”. Posteriorment centro la meva tasca professional en la docència de la Història de l’Art sense abandonar l’àmbit fotogràfic que he repès intensament des del 2010.

La meva recent activitat fotogràfica ha estat la següent:

OBLIDATS. Desembre 2018- Gener 2019. Espai Tangram (Barcelona)
VISCA PER LA LLIBERTAT. Col·lectiva. Setembre-Octubre 2018. Perpinyà (Perpignan)
Publicació del llibre «PASSEJANT EL GOS. UN TRIBUT A KEITH ARNATT». 50 retrats de persones i gossos realitzats analògicament. Juny 2018
TRAMUNTANART 2018. Col·lectiva. Juny 2018. Presentació d'un tríptic sobre el tema del vent.
«BONAVENTURA MIRALPEIX I FLORA ALSINA: DOS ROQUEROLS OBLIDATS.». 18 gener 2018 – 18 febrer 2018. Centre de Formació Permanent Tres Roques (Mataró)
«10 ANS DEJÀ, 10 ANS D'EXPOS...». Col·lectiva. 1 Juliol 2017-30 agost 2017. Médiatèque Ludovic Massé. (Céret)
«MEZCLUMART». Col·lectiva. 30 maig 2017- 29 Juliol 2017. Sala Idoni (Barcelona)
“BACUS". Octubre 2016-Gener 2017. Restaurant La República de Santa Agnès (La Roca del Vallès. Barcelona)
Realització i autoedició del llibre de fotografia i text «L'expedient Miralpeix-Alsina». ISBN: 978-84-617-4402-2
"LES SIMETRIES DE L'HORROR". Fotografies del camp de concentració de Sachsenhausen (Alemanya). Llibreria La Gralla (Granollers). Del 9 de febrer al 5 de març de 2016.
Guanyador de la convocatòria #ColorFM amb motiu de l'exposició "El triomf del color. De Van Gogh a Matisse. Col·leccions del Musée d'Orsay". Fundació Mapfre (Barcelona). Desembre 2015.
"LES SIMETRIES DE L'HORROR". Fotografies del camp de concentració de Sachsenhausen (Alemanya). Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró). Desembre 2015.
APARADOR DE CREADORS 2015. Col·lectiva d'obra de petit format a l'Espai Tangram (Barcelona). Desembre 2015.
COLERART 2015. Colera, Catalunya. Juny 2015. Col·lecció de set díptics (14 fotografies) amb la temàtica de la vinya.
JORDI MASÓ: "ARS BREVIS". Maig 2015. Fotografia per al nou CD de  microtemes clàssics tocats per aquest pianista català.
DURBAN: "EL CABARET DE LAS FLORES". Gener 2015. Fotografia per al nou CD d'aquest cantant folk.
FINEART IGUALADA 2015. Galeria ARTÈRIA. Participació a l'event amb la sèrie "Llums i atzar".
"LES SYMÉTRIES DE L'HORREUR". Fotografies del camp de concentració de Sachsenhausen (Alemanya). Médiatèque Ludovic Massé. Céret (França). 31/1 - 25/2/2015
Realització de les fotografies interiors i de portada per al catàleg de la mostra d'art Tramuntanart 2014 (El Port de la Selva)
Participació en la col·lectiva TRAMUNTANART. Juny 2014. El Port de la Selva.
Foto fixa al curtmetratge històric “DE LANCIANUS A LLANÇÀ”, dirigit per Jaume Simón i Argemir. Hivern 2013-2014
Foto fixa per al videoclip “Best fit” del grup alemany YELLOWKNIFE” amb producció alemanya a càrrec d’ICONOGRAPHIC.http://www.youtube.com/watch?v=E4e6z1UH77k. 2013
LLUMS I ATZAR. Tangram Espai Polièdric (Sarrià, Barcelona). Del 5 d’octubre al 8 de novembre de 2013.
PHOTOCERTAMEN #pchweek. Publicació de tres imatges i currículum en la secció que selecciona i presenta setmanalment un fotògraf de l’estat espanyol. Photocertamen #phcweek
Participació en la col·lectiva TRAMUNTANART. Juny 2013. El Port de la Selva.
Primer Premi en el 9è Concurs de Fotografia  MEMORIAL JOAN SOLEY en categoría “Paisatge i muntanya”. Maig 2013
Realització del llibre en format paper BONAVENTURA MIRALPEIX: UN ROQUEROL OBLIDAT. 6 de març de 2013. Edició limitada a 30 exemplars.
BONAVENTURA MIRALPEIX I FLORA ALSINA: DOS ROQUEROLS OBLIDATS. Del 6 de març al 5 d’abril de 2013. Centre Cultural de La Roca del Vallès.
L’APARADOR. Inaugurada el 2 de febrer de 2013. Galeria Espai Garum (Lliçà d’Amunt). Instal·lació fotogràfica
Realització de l’eBook: A MAN INTO THE DARK FOREST. En anglès. Publicat a Lulu.com el 6/12/12.
CONCURS CELLERS COOPERATIUS. Guanyador del concurs “La verema 2012″ organitzat per cellerscooperatius.cat a Flickr.com
BONAVENTURA MIRALPEIX I FLORA ALSINA: DOS ROQUEROLS OBLIDATS. Inaugurada el 8 de juliol de 2012. “X Biennal d’Olot. Mostra Internacional de Fotografia”, subseu de Castellfollit de la Roca.
VISIONS. Inaugurada el 21 d’abril de 2012. Sala d’exposicions “Cervesa sobre Tot”. Granollers.
Creació de diverses caràtules discogràfiques per a diversos grups de l’àrea de Barcelona (Decibelios, Lemo, Demian…). 1982-84
Col·laboracions a la revista “INTERVIÚ”, “ROCK DE LUX” I “SAL COMÚN”. 1980-82
REVISTA “POPULAR 1”. Treball com a reporter gràfic en l’àmbit dels concerts de rock i retrats en entrevistes a músics. 1980-82
ENGLISH VERSION
I was born in 1956 in Terrassa (Catalonia). I have a  Degree in Teaching (UAB), Art History (UB) and Master in Design and Development of Interactive Multimedia Systems (UPC). 
 
I start working professionally in photography  in the magazine “POPULAR 1″, in the early 80’s, as a photojournalist in the field of rock concerts and musicians interviews  in 1980-82. From this period are sporadic collaborations “Sal Común”, “Rock de Lux” and “Interviu”. After this first period  I focused my professional work in teaching art history but without leaving photography. However it has been in the last  years -since 2010- that I’ve taken up intensely again.
 
 
My recent activity is as follows:
OBLIDATS. December 2018- January 2019. Espai Tangram (Barcelona)
- VISCA PER LA LLIBERTAT. Collective exhibition. September-October 2018. Perpinyà (Perpignan)
- WALKING THE DOG. A TRIBUTE TO KEITH ARNATT. Book with 50 portraits of people with their dogs. Film photography. 
- TRAMUNTANART 2018. June 2018. Collective exhibition. The wind as a subject. (El Port de la Selva)
- BONAVENTURA MIRALPEIX AND FLORA ALSINA: DOS ROQUEROLS OBLIDATS. January- February 2018. Centre Tres Roques (Mataró)
- 10 ANS DEJÀ, 10 ANS D'EXPOS. July-August 2017. Collective exhibition. (Céret)
- MEZCLUMART. May-July 2017. Collective exhibition. Sala Idoni (Barcelona).
- BACUS. Since October 2016. Photographic exhibition about vineyards. Restaurant La República de Santa Agnès (La Roca del Vallès)
- Winner of #ColorFM contest organized by Fundació Mapfre on the occasion of the exhibition "El triomf del color. De Van Gogh a Matisse. Col·leccions del Musée d'Orsay". December 2015. (Barcelona)
- "The symmetries of Horror". Photographies of Sachsenhausen concentration camp (Germany). December 2015. Pompeu Fabra Library (Mataró). 
- APARADOR DE CREADORS 2015. December 2015. Small format collective exhibition. Espai Tangram (Barcelona)
 
- COLERART 2015.  June 2015. Wine as a subject. Collection of seven dyptichs (14 photographs) about vineyards. Collective exhibition. (Colera)
 
- JORDI MASÓ: "ARS BREVIS". May 2015. Photography for the new CD with 60 micro classic songs played by this Catalan pianist.
 
- DURBAN: "EL CABARET DE LAS FLORES".  January 2015. Photography for the new CD  of this Catalan folk singer.
 
- FINEART IGUALADA 2015. ARTÈRIA Gallery. Participation in the event with "Llums i atzar" and  "Els oblidats. Sabates" series. (Igualada)
 
- "LES SYMÉTRIES DE L'HORREUR". Photographies of Sachsenhausen concentration camp (Germany). Januaty-February 2015. Médiatèque Ludovic Massé. (Céret)
 
- Inside and cover photographies for TRAMUNTANART 2014 catalog (El Port de la Selva)
 
- TRAMUNTANART 2014. June 2014. Collective exhibition. (El Port de la Selva)
 
- Still photo in the historical film “DE LANCIANUS A LLANÇÀ” directed by Jaume Simon i Argemir. Winter 2013-2014
 
- Still photo in the videoclip “BEST FIT” for the german group YELLOWKNIFE trough ICONOGRAPHIC production.  http://www.youtube.com/watch?v=E4e6z1UH77k. 2013
 
- LLUMS I ATZAR. Exhibition at “Espai Poliedric Tangram”. From October 5 to November 8, 2013. (Barcelona)
 
- PHOTOCERTAMEN #pchweek. Publication of three images and resume in the section that selects and presents weekly a Spanish  photographer. Photocertamen #phcweek
 
- TRAMUNTANART 2013. June 2013. (El Port de la Selva) 
 
- First Prize in the 9th PHOTOGRAPHY CONTEST / MEMORIAL JOAN SOLEY in category “Landscape and mountains”. May 2013
 
- “BONAVENTURA MIRALPEIx: UN ROQUEROL OBLIDAT” . Book Making. March 6, 2013. Limited edition of 30 copies.
 
- BONAVENTURA MIRALPEIX AND FLORA ALSINA: DOS ROQUEROLS OBLIDATS. Photographic exhibition. Inaugurated on March 6 to April 5, 2013. Centre Cultural. (La Roca del Vallès)
 
- L’APARADOR (The Hutch). Photographic installation.  Inaugurated on February 2, 2013. Espai Garum Gallery. (Lliçà d’Amunt)
 
- A MAN INTO THE DARK FOREST. Ebook. In English. Published on Lulu.com on 06/12/12.
 
- COOPERATIVE WINERY CONTEST. Winner of the “Vintage 2012″ organized by cellerscooperatius.cat to Flickr.com
 
- BONAVENTURA MIRALPEIX AND FLORA ALSINA: DOS ROQUEROLS OBLIDATS. Inaugurated on July 8, 2012. “X Biennial of Olot. International Photo Show”, co-host  (Castellfollit de la Roca).
 
- VISIONS. Inaugurated on April 21, 2012. Showroom “Cervesa sobre Tot”. (Granollers)
 
- Creating record covers for various groups in the Barcelona area  (Decibelios, Lemo, Demian…) in the 80's
 
- Collaborations in magazine “Sal Común”, “Interviu” and “Rock de Lux”. 1980-83
 
- “POPULAR 1″ magazine. Working as a photojournalist in rock concerts and interviews. 1980-82
Back to Top