És només una mera ombra del seu vell jo
It's just a mere shadow of his old self
Back to Top